เครื่องลิ่มนิ้ว (Keyboard Instruments)

เครื่องลิ่มนิ้ว (Keyboard Instruments) เครื่องดนตรีสากลในกลุ่มนี้มักนิยมเรียกทับศัพท์ในภาษาอังกฤษว่า“เครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ด” ลักษณะเด่นของเครื่องดนตรีที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็คือมีลิ่มนิ้วสำหรับกดเพื่อปรับเปลี่ยนระดับเสียงดนตรี ลิ่มนิ้วสำหรับกดเรียกว่า “คีย์ (Key)” เครื่องดนตรีแต่ละชนิดมีจำนวนคีย์ไม่เท่ากันโดยปกติสีของคีย์เป็นสีขาวกับดำ คีย์สีดำโผล่สูงขึ้นมามากกว่าคีย์สีขาว

ออร์แกน-organ

ออร์แกน (organ)

โดย moomdigg | กุมภาพันธ์ 20, 2020

ออร์แกน (organ) เป็น…

เปียโน(piano)

เปียโน(piano)

โดย moomdigg | กุมภาพันธ์ 20, 2020

เปียโน (ย่อมาจาก เปียโนฟอ…