เครื่องสาย (string instrument)

เป็นการจัดประเภทของเครื่องดนตรีสากล โดยเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องสายนี้ หมายถึง เครื่องดนตรีที่ทำให้เกิดเสียงโดยการสั่นสะเทือนของสายลวด เชือก เอ็น หรือไนลอน และมีตัวกำธรเสียง ทำหน้าที่ขยายเสียงให้ดังมากขึ้น คุณภาพของเสียงขึ้นอยู่กับรูปร่าง และวัตถุที่ใช้ทำ การสั่นสะเทือนของสายอาจทำได้โดยการสี หรือดีดโดยอาจกระทำโดยตรง หรือเพิ่มกลไกให้ยุ่งยากขึ้น เครื่องสายที่พบเห็นในปัจจุบัน นิยมใช้วิธีทำให้เกิดเสียงได้ 2 วิธี คือ วิธีสี และวิธีดีด

แบนโจ ()

แบนโจ ()

โดย moomdigg | กุมภาพันธ์ 20, 2020

แบนโจ (อังกฤษ: banjo) เป็…

แมนโดลิน-Mandolin

แมนโดลิน (Mandolin)

โดย moomdigg | กุมภาพันธ์ 20, 2020

แมนโดลิน (อังกฤษ: Mandoli…

ลูท-Lute

ลูท (Lute)

โดย moomdigg | กุมภาพันธ์ 20, 2020

ลูต (อังกฤษ: lu…

กีตาร์ (Guitar)

กีตาร์ (Guitar)

โดย moomdigg | กุมภาพันธ์ 20, 2020

กีตาร์ (อังกฤษ:&nbsp…

ฮาร์พ-Harp

ฮาร์พ (Harp)

โดย moomdigg | กุมภาพันธ์ 20, 2020

ฮาร์ป (harp) หรือพิณ…

ดับเบิลเบส (Double Bass)

ดับเบิลเบส (Double Bass)

โดย moomdigg | กุมภาพันธ์ 20, 2020

ดับเบิลเบส (Double b…

เชลโล (Cello)

เชลโล (Cello)

โดย moomdigg | กุมภาพันธ์ 20, 2020

วิโอลอนเชลโล (อังกฤษ: Vio…

วิโอลา (Viola)

วิโอลา (Viola)

โดย moomdigg | กุมภาพันธ์ 20, 2020

วิโอลา เป็นเครื่องดนตรีใน…

ไวโอลิน-Violin

ไวโอลิน (Violin)

โดย moomdigg | กุมภาพันธ์ 20, 2020

ไวโอลิน (Violin) เคร…