เครื่องเป่าลมไม้ (Woodwind Instruments)

เครื่องเป่าลมไม้ (Woodwind Instruments) เป็นการจัดประเภทเครื่องดนตรีสากล โดยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าลมไม้นี้ แม้ตัวของเครื่องดนตรี อาจทำจากวัสดุต่างๆ มากมาย แต่ส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดเสียง คือ ลิ้น (Reed) ซึ่งทำมาจากไม้ จึงได้ชื่อว่า เครื่องเป่าลมไม้นั่นเอง เครื่องเป่าลมไม้แบ่งได้อย่างกว้าง ๆ เป็น 2 ประเภทคือ

ฟลูต-Flute

ฟลูต (Flute)

โดย moomdigg | กุมภาพันธ์ 20, 2020

ฟลูต (Flute) เป็นเคร…

ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ (Recorder)

ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ (Recorder)

โดย moomdigg | กุมภาพันธ์ 20, 2020

รีคอร์เดอร์ (Recorde…